Korisnici Doma Severović mogu u okviru radne terapije pokazati i odraditi razne aktivnosti, družiti se, učiti i naučiti jedni od drugih.

Radni terapeut u okviru svog programa rada organizira razno razne aktivnosti kako bi se korisnici animirali, aktivirali i angažirali tokom dana.

Rad i aktivnosti korisnika se prate kroz pisanu dokumentaciju i fotografiju, baš kao i danas kada su od plastike izrađivali leptire…

Izrada Leptira Dom Za Starije I Nemocne Severovic03
Izrada Leptira Dom Za Starije I Nemocne Severovic02
Izrada Leptira Dom Za Starije I Nemocne Severovic01
Share this post on: