Iako tek na početku Korizme, naši korisnici radnom terapijom, marljivo se pripremaju za nadolazeći Uskrs.

Pripreme Za Uskrs Dom Za Starije Ii Nemocne Severovic01
Pripreme Za Uskrs Dom Za Starije Ii Nemocne Severovic02
Pripreme Za Uskrs Dom Za Starije Ii Nemocne Severovic03
Pripreme Za Uskrs Dom Za Starije Ii Nemocne Severovic04
Pripreme Za Uskrs Dom Za Starije Ii Nemocne Severovic05
Pripreme Za Uskrs Dom Za Starije Ii Nemocne Severovic06
Pripreme Za Uskrs Dom Za Starije Ii Nemocne Severovic07
Pripreme Za Uskrs Dom Za Starije Ii Nemocne Severovic08
Podijelite ovu objavu na: